Mỹ Phẩm Thanh Dược jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Thanh Hằng
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
  • Năng lực phẩm chất, ngoại hình:
  • Tư vấn sản phẩm và các gói liệu trình với các khách hàng quan tâm đến dịch vụ của Thanh Hằng Beauty Medi.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt.
TẬP ĐOÀN THANH HẰNG
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
  • Năng lực phẩm chất, ngoại hình:
  • Tư vấn sản phẩm và các gói liệu trình với các khách hàng quan tâm đến dịch vụ của Thanh Hằng Beauty Medi.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt.
» Create your CV - It only takes a few seconds