Create your CV - It only takes a few seconds

Mỹ Phẩm Nhập Khẩu jobs

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG - CÔNG TY 4000 NHÂN SỰ new

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Bán 1 Bất động sản thu nhập bằng ngành nghề khác bán cả 1000 sản phẩm.*.
  • Nếu bán 1 chiếc điện thoại có thu nhập 50.000 đ;
  • Tuyển nhiều nhất có thể.

Get new jobs for this search by email