Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 405 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được làm viêc trong môi trường, năng động.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&B),Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Nghiên Cứu…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được làm viêc trong môi trường, năng động.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được làm viêc trong môi trường, năng động.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • LCB 9tr + KPI 1 triệu + %Hoa hồng.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
 • Tiếp đón khách đến công ty.
 • Hỗ trợ công văn giấy tờ đi và đến.
 • Hỗ trợ set up phòng họp.
 • Thử việc nhận 100% lương.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được làm viêc trong môi trường, năng động.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bảo Hiểm Và Tiền Lương (C&B),Chăm Sóc Khách Hàng,Hành chính Văn phòng,Nghiên Cứu…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được làm viêc trong môi trường, năng động.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Phát Triển Thị Trường.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được làm viêc trong môi trường, năng động.
 • Quản lý team khoảng 10 bạn telesales.
 • Tạo động lực và hỗ trợ các bạn trong team.
 • LCB 9tr + KPI 1 triệu + %Hoa hồng.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Phúc lợi tốt, môi trường làm việc hiện đại.
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Viettel.
 • 1 tuần được nghỉ 1 ngày.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Phúc lợi tốt, môi trường làm việc hiện đại.
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
 • TIẾP NHẬN CUỘC GỌI TỚI của khách hàng lên tổng đài Viettel.
 • 1 tuần được nghỉ 1 ngày.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trang thiết bị hỗ trợ hiện đại.
 • Có cơ hội làm việc cho Trung Tâm CSKH 4G Viettel (tổng đài hàng đầu khu vực đông nam Á) khi…