Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 50 jobs
Saigon Center Real
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của chi nhánh bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh.
 • Việc làm đã hết hạn.
Kỹ Nghệ ECO
Bình Định
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Có kinh nghiệm triển khai thực hiện các hoạt động audit nhà máy là một lợi thế như:
 • Tập hợp chứng từ phát sinh, Hạch toán kế toán, Tính giá thành, theo dõi công…
Viet An Enviro Technology
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán;
 • Kiểm tra, hạch toán các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Lập và gửi các báo cáo khác..
Xây Dựng và Thương Mại Green World
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
 • Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
 • Đào tạo kỹ năng làm việc.
Kita Group
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
 • Lập báo cáo thuế, tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Dong Shin il Vina
Hà Nam
 • Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng.
 • Cập nhật số liệu kế toán, sắp xếp, kiểm tra các chứng từ theo các nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Công Ty Tnhh Tm Hospitality
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm kế toán.
 • Khách sạn/du lịch/ Kế toán/kiểm toán.
 • CÔNG TY TNHH TM HOSPITALITY.
 • Từ 10 - 24 nhân viên Địa chỉ công ty:
Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản
Hà Nội
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
NHẤT PHƯƠNG
Hải Phòng
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng thành thạo máytính (excel, phầm mềm kế toán).
 • Hạch toán và giám sát thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT/TNDN, Hóa…
DU LỊCH VIỆT TRẦN - VIETNAM VACATIONS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, word, …).
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.