Create your CV - It only takes a few seconds

Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Xây Dựng và Thương Mại Green World
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
  • Tìm kiếm các Nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ của Công ty (áp dụng với các máy móc Tổ bảo trì không thực hiện được).
Dược Phẩm ECO
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Kỹ năng vi tính văn phòng, biết dùng AUTOCAD.
  • Quản lý, vận hành, lên lịch trình kiểm tra các thông số kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng Máy phát điện toàn Công ty.
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ECO
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
  • Kỹ năng vi tính văn phòng, biết dùng AUTOCAD.
  • Quản lý, vận hành, lên lịch trình kiểm tra các thông số kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng Máy phát điện toàn Công ty.
Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiểm tra máy phát điện.
  • Nghiệm thu lắp đặt và sửa chữa máy móc thiết bị.
  • Bảo trì và sửa chữa máy móc thiết bị, phần cơ điện.
  • Kiểm tra lò sấy khu vực xưởng mới.
» Create your CV - It only takes a few seconds