Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 83 jobs
Saigon Center Real
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra, tổng hợp báo cáo của chi nhánh bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động kinh doanh.
 • Việc làm đã hết hạn.
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Phân cấp quản lý bộ máy Phòng kế toán.
 • Định kỳ đánh giá năng lực phẩm chất nhân viên thuộc quyền, đề xuất lên Ban Lãnh đạo khen thưởng, tăng lương, kỷ luật, sa…
QUỐC TẾ MEDINO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm trước BGĐ về tính chính xác của việc hoạch toán kho thành phẩm, bán thành phẩm, tính giá thành phẩm và kê khai thuế giá trị gia tăng.
Việt Nam Food
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tính giá thành sản phẩm, tổng hợp các số liệu phát sinh.
 • Ưu tiên làm quản lý trong các nhà máy có quy mô > 500 công nhân.
 • Mục đích của chức danh:
Đầu Tư Và Xây Dựng Tây Hồ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức, quản lý và điều hành bộ máy kế toán của Công ty bao gồm:
 • Tổ chức công tác kế toán và bộ máy nhân sự theo yêu cầu đổi mới phù hợp với chủ trương, chiến…
Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Hà Nội
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
 • Đại diện cho Ban Giám đốc công ty kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn.
Pacific Wood
Thành phố Hồ Chí Minh
28.000.000 VNĐ một năm
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, phần mềm Kế toán.
 • Kiểm tra tính chính xác số liệu của báo cáo Nhà máy Sản xuất, đối chiếu số lượng sổ…
Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (Ms.
 • Quản lý và vận hành hệ thống kế toán tại Công ty bao gồm việc tổ chức, phân công, kiểm tra và điều phối nguồn…
Công ty cổ phần Việt Money
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức bộ máy kế toán, phân công nhiệm vụ, giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm về toàn bộ nghiệp vụ kế toán, tài chính của công ty.
NIC's Client
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ35.000.000 VNĐ một năm
 • Máy tính và các VPP khác.
 • Tính nguyên tắc và sự cương quyết cao.
 • Tính cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm cao;
 • Công tác vé, lệnh, vật tư, tài sản thiết bị….