Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 96 jobs
Ulytan
Hà Nội
 • Sử dụng máy tính thành thạo và các phần mềm văn phòng liên quan (word, excel).
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả nội bộ.
 • Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng.
Cổ Phần Resorts International Viet Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
ĐẦU TƯ FORTUNA
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với kế toán trưởng xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với quy mô và yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp.
 • Đề xuất ý kiến cải tiến để bảo đảm hệ thống kế toán…
TooCha Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 VNĐ một năm
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
 • Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm, tỉ lệ hao hụt nguyên vật…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, số liệu chi tiết và tổng hợp.
Công Ty Cổ Phần Asian Furniture
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
 • CÔNG TY CỔ PHẦN ASIAN FURNITURE.
 • Được thành lập năm 2017, gần 2 năm nổ lực chúng tôi đã trao…
Công Ty Cổ Phần Sơn Nishu - Nhà Máy Miền Bắc
Hà Nam
 • Sử dụng được các phần mềm vi tính văn phòng, phần mềm kế toán.
 • Theo dõi, tính toán giá thành sản phẩm, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, bán thành phẩm...
Tập đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
Hà Nội
 • Tính giá thành sản phẩm.
 • Lập kế hoạch tài chính của Nhà Máy.
 • Quản lý bộ phận kế toán, kho Nhà Máy.
 • Lập phiếu Thu Chi quỹ tiền mặt tại Nhà Máy.
Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Vận Tải Hoàng Trường
Hải Phòng
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel).
 • Kiểm soát các giao dịch về tài chính nhằm đảm bảo tính chính xác, hiệu quả của việc sử dụng vốn.
Công ty cổ phần SHA Toàn Cầu
Hà Nội
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo.
 • Kiểm tra, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ…