Create your CV - It only takes a few seconds

Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 293 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Là một quản lý dày dặn kinh nghiệm trong các nhà máy và set up nhà máy mới.
 • Quản lý, giám sát toàn bộ những công việc thuộc bộ phận Quản lý chất lượng.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vào máy chủ nội bộ.
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ bộ phận sale như làm yêu cầu thanh toán, hợp đồng, báo giá, ….
 • Nhập dữ liệu hợp đồng, giao hàng ...
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xem xét, phát triển và thực hiện các chiến lược nhân sự, chính sách nội bộ, để phù hợp với các chiến lược và giá trị của Công ty.
 • Word, excel và power point.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm nhận việc tìm nguồn hàng vụn gỗ để xuất sang những nhà máy phát điện Nhật Bản.
 • Hỗ trợ việc liên lạc giữa nhà cung cấp VN với công ty mẹ tại Nhật.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ho Chi Minh Manufacturing Engineer Manager Non-Japanese Manager Kế hoạch sản xuất Cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa Điện, Điện tử, Điện lạnh.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách các công việc văn phòng như quản lý trang thiết bị văn phòng, đặt mua văn phòng phẩm, book khách sạn, máy bay, xe, quản lý thư từ...
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tính toán, bóc tách khối lượng nguyên vật liệu.
 • Ho Chi Minh Application Engineer HCM Staff Cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa Kỹ thuật viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng máy tính trong Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project.
 • Quản lý (các) danh mục được giao và đảm bảo đạt được các mục tiêu bán hàng, thị phần và lợi…
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có khả năng tư vấn, đề xuất các ý kiến nâng cao bộ máy HRGA cho công ty.
 • Xây dựng, áp dụng chính sách và các quy định nhân sự của công ty.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gửi hàng mẫu đến các nhà máy để gia công.
 • Đến thăm các nhà máy theo dõi sát để đảm bảo chất lượng đơn hàng.
 • Phụ trách mảng kinh doanh cho công ty tại HCM cùng…