Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ kiểm tra hoạt động, tìm và báo cáo lỗi của ứng dụng, phần mềm trên máy tính/smart phone.
  • Thực tập trong mảng Software testing.
  • Chào đón những ứng viên.
Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ kiểm tra hoạt động, tìm và báo cáo lỗi của ứng dụng, phần mềm trên máy tính/smart phone.
  • Thực tập trong mảng Software testing.
  • Chào đón những ứng viên.
» Create your CV - It only takes a few seconds