Create your CV - It only takes a few seconds

Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

[Chỉ cần ngoại ngữ] Thực tập sinh tại công ty IT hàng đầu củ...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ kiểm tra hoạt động, tìm và báo cáo lỗi của ứng dụng, phần mềm trên máy tính/smart phone.
  • Thực tập trong mảng Software testing.
  • Chào đón những ứng viên.

20 thực tập sinh cho tại công ty IT hàng đầu của Nhật tại Qu...

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hỗ trợ kiểm tra hoạt động, tìm và báo cáo lỗi của ứng dụng, phần mềm trên máy tính/smart phone.
  • Thực tập trong mảng Software testing.
  • Chào đón những ứng viên.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.