Create your CV - It only takes a few seconds

Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

IT Specialist quản trị hệ thống chuyển đổi số cho Tập đoàn m... new

Việc làm tiếng Nhật
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính.
  • Kiểm soát chung hệ thống CNTT trên PC và máy chủ của công ty.
  • Quản lý tài sản CNTT.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.