Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 89 jobs
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học để tư vấn về khóa…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học Tiếng anh.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học để tư vấn về khóa…
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi khảo sát khách hàng theo danh sách CÓ SẴN.
 • Nam/Nữ, tuổi từ 18 - 35.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học của Topica.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học Tiếng anh.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học Tiếng anh.
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học.