Create your CV - It only takes a few seconds

Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân viên CSKH

Thang Máy Thái Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phòng HCNS Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình.
  • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng tốt.
  • Tòa nhà Sentosa - 219 Thạch Lam.
  • Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.

Nhân viên kinh doanh

Thang Máy Thái Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nhân viên Kinh doanh thang máy.
  • Vi tính văn phòng và các ứng dụng internet.
  • Phòng HCNS Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình.
  • Tòa nhà Sentosa, 219 Thạch Lam.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email