Máy Tính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Thang Máy Thái Bình (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
Thang Máy Thái Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng HCNS Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình.
 • Có nghiệp vụ thư ký hoặc hành chánh văn phòng, thành thạo vi tính văn phòng.
 • 219 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.
Thang Máy Thái Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng HCNS Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình.
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng tốt.
 • Tòa nhà Sentosa - 219 Thạch Lam.
 • Phú Thạnh, Tân Phú, TP.HCM.
Thang Máy Thái Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng HCNS Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình.
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng tốt.
 • 219 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.
 • Nam/Nữ, từ 24 – 30 tuổi.
Thang Máy Thái Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Phòng HCNS Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình.
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng tốt.
 • 219 Thạch Lam, Phú Thạnh, Tân Phú, TP.
 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:
Thang Máy Thái Bình
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Nhân viên Kinh doanh thang máy.
 • Vi tính văn phòng và các ứng dụng internet.
 • Phòng HCNS Công ty TNHH Thang Máy Thái Bình.
 • Tòa nhà Sentosa, 219 Thạch Lam.
» Create your CV - It only takes a few seconds