Máy Tính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Ky Nguyen Vang Consultants (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 52 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phổ biến chính sách, nội quy, quy chế cho toàn bộ công nhân Nhà máy.
 • Đề xuất thay thế phụ kiện hoặc trang bị mới các thiết bị máy móc sản xuất.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc việc lập sổ sách hồ sơ kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
22.000.000 - VNĐ28.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập danh mục máy móc thiết bị trực thuộc nhà máy, xây dựng Lịch bảo trì bảo dưỡng đình kỳ, khai thác tối ưu công suất máy, hạn chế thấp nhất tình trạng máy móc…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức bộ máy và quản trị nhân sự.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai hệ thống Điện (nhà máy, viễn thông, hoặc điện 1 chiều khác).
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Sửa chữa máy móc thiết bị, CCDC.
 • Đại học chuyên ngành Điện Công Nghiệp, Cơ khí Chế tạo máy.
 • Có kinh nghiệm trong nhà máy cơ khí, ưu tiên ngành furniture.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gồm chi phí nhân lực, mẫu, thiết bị, … dựa trên CP tổng NM tính % CP R&D và từ đó tính chi phí phát triển/kg.
 • Quản lý máy móc, cơ sở vật chất, tài sản của BP.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vi tính văn phòng, MS Office.
 • Lên kế hoạch và tổ chức các cuộc họp mặt, tham quan nhà máy, trang trại dành cho các cơ quan, tổ chức, đối tác.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo:
 • Trực tiếp xuống các nhà máy kiểm tra tình trạng chất lượng và cải thiện.
 • Hiểu rõ tất cả manual chất lượng để thực hiện và yêu…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo bộ máy và chất lượng nhân sự tinh gọn, đơn giản, hiệu quả, dễ sử dụng.
 • Thường xuyên nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, đảm bảo tính…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.
 • Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.