Máy Tính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Cao Phong - Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
Cao Phong - Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đánh máy nhanh, chính xác.
  • Theo dõi và nhập liệu các số liệu nguyên vật liệu đầu vào, sản phẩm xuất kho.
  • Hỗ trợ các công việc khác trong bộ phận Kho.
Cao Phong - Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
  • Biết sử dụng máy vi tính.
  • Tiếp nhận, xử lý mọi thông tin khiếu nại của khách hàng một cách rõ ràng, chính xác.
  • Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Cao Phong - Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Lập hóa đơn bán hàng, phiếu nhận tạm ứng và thực hiện việc thu, trả tiền thừa cho khách đúng theo đơn hàng, số lượng mà khách hàng đã mua.
Cao Phong - Siêu Thị Điện Máy - Nội Thất Chợ Lớn
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
  • Biết sử dụng máy vi tính.
  • Tiếp nhận, xử lý mọi thông tin khiếu nại của khách hàng một cách rõ ràng, chính xác.
  • Chi tiết cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds