Máy Tính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiểm tra tính thống nhất giữa giá ghi trên trên máy tính và giá trị của mặt hàng(nhất là những mặt hàng nhạy cảm và có giá trị cao như mỹ phẩm, rượu).

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds