Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 52 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Book vé máy bay đi công tác, đặt khách sạn, điều taxi và sắp xếp thời gian đi nhà máy.
 • Thông dịch chỉ thị may sản phẩm tại nhà máy may.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Book vé máy bay đi công tác, đặt khách sạn, điều taxi và sắp xếp thời gian đi nhà máy.
 • Thông dịch chỉ thị may sản phẩm tại nhà máy may.
 • + Thời gian làm việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra hợp đồng của agencies, follow payments, follow các chỉ tiêu như mực in, nước uống, văn phòng phẩm, thư từ, đặt vé máy bay & hotel, lưu trữ hồ sơ...
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Hỗ trợ bộ phận Kỹ thuật và các giấy tờ liên quan Sản xuất.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo máy tính (Word, Excel, Power Point), thao tác trên máy tính bằng tiếng Nhật.
 • Đặt vé máy bay, khách sạn, xe….
 • Phụ trách các công việc hành chính.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều hành hoạt động của sửa chữa máy gầm, điện,điện lạnh, đồng sơn ...
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng máy tính tốt (Word, Excel ..).
 • Trả lời và chuyển cuộc gọi điện thoại.
 • Nhận, gửi và gửi thư, tài liệu, mẫu.
 • Kiểm soát thời gian vào / ra.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo tài liệu theo chỉ thị của giám đốc nhà máy.
 • Biên dịch các thông tin liên quan về may mặc.
 • Trao đổi, giao dịch, xác nhân với bên Nhật các công việc…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Book vé máy bay đi công tác, đặt khách sạn, điều taxi và sắp xếp thời gian đi nhà máy.
 • Thông dịch chỉ thị may sản phẩm tại nhà máy may.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo excel, vi tính văn phòng.
 • Có khả năng quản lý, tổ chức bộ máy kế toán trong công ty.
 • Hỗ trợ giám đốc người Nhật.
 • Kết hợp làm việc với Agency kế toán.