Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 70 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo máy tính (Word, Excel, Power Point), thao tác trên máy tính bằng tiếng Nhật.
 • Đặt vé máy bay, khách sạn, xe….
 • Phụ trách các công việc hành chính.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra hợp đồng của agencies, follow payments, follow các chỉ tiêu như mực in, nước uống, văn phòng phẩm, thư từ, đặt vé máy bay & hotel, lưu trữ hồ sơ...
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra hợp đồng của agencies, follow payments, follow các chỉ tiêu như mực in, nước uống, văn phòng phẩm, thư từ, đặt vé máy bay & hotel, lưu trữ hồ sơ...
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo excel, vi tính văn phòng.
 • Có khả năng quản lý, tổ chức bộ máy kế toán trong công ty.
 • Hỗ trợ giám đốc người Nhật.
 • Kết hợp làm việc với Agency kế toán.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo máy tính (Word, Excel, Power Point), thao tác trên máy tính bằng tiếng Nhật.
 • Đặt vé máy bay, khách sạn, xe….
 • Phụ trách các công việc hành chính.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo máy tính (Word, Excel, Power Point), thao tác trên máy tính bằng tiếng Nhật.
 • Đặt vé máy bay, khách sạn, xe….
 • + Thời gian làm việc:
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo máy tính (Word, Excel, Power Point), thao tác trên máy tính bằng tiếng Nhật.
 • Đặt vé máy bay, khách sạn, xe….
 • Phụ trách các công việc hành chính.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Di chuyển đến nhà máy mỗi ngày.
 • Sẵn sàng di chuyển, công tác thường xuyên (hầu như di chuyển đến các nhà máy mỗi ngày).
 • Viết báo cáo cho khách hàng Nhật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Di chuyển đến nhà máy mỗi ngày.
 • Sẵn sàng di chuyển, công tác thường xuyên (hầu như di chuyển đến các nhà máy mỗi ngày).
 • + Thời gian làm việc:
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán các loại máy về công nghiệp (máy bơm.
 • Hỗ trợ bộ phận kinh doanh chăm sóc khách hàng hiện có của công ty.