Máy Tính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Công ty TNHH một thành viên Wacontre (undo) undo all
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 57 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo trì thiết bị máy móc.
 • Khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị máy móc.
 • Tạo hàng mẫu để kiểm tra tình trạng thiết bị máy móc.
 • Review lương theo năng lực hằng năm.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Hỗ trợ bộ phận Kỹ thuật và các giấy tờ liên quan Sản xuất.
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Book vé máy bay đi công tác, đặt khách sạn, điều taxi và sắp xếp thời gian đi nhà máy.
 • Thông dịch chỉ thị may sản phẩm tại nhà máy may.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo excel, vi tính văn phòng.
 • Có khả năng quản lý, tổ chức bộ máy kế toán trong công ty.
 • Hỗ trợ giám đốc người Nhật.
 • Kết hợp làm việc với Agency kế toán.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo excel, vi tính văn phòng.
 • Có khả năng quản lý, tổ chức bộ máy kế toán trong công ty.
 • + Thời gian làm việc:
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo excel, vi tính văn phòng.
 • Có khả năng quản lý, tổ chức bộ máy kế toán trong công ty.
 • Hỗ trợ giám đốc người Nhật.
 • Kết hợp làm việc với Agency kế toán.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ công tác cho nhân viên công ty và sếp Nhật về visa, vé máy bay và khách sạn.
 • Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đã có một bạn nhân sự hỗ trợ.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc, phiên dịch tại nhà máy.
 • Công ty sản xuất của Nhật.
 • Hỗ trợ bộ phận Kỹ thuật và các giấy tờ liên quan Sản xuất.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo tài liệu theo chỉ thị của giám đốc nhà máy.
 • Biên dịch các thông tin liên quan về may mặc.
 • Trao đổi, giao dịch, xác nhân với bên Nhật các công việc…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành thạo máy tính (Word, Excel, Power Point), thao tác trên máy tính bằng tiếng Nhật.
 • Đặt vé máy bay, khách sạn, xe….
 • Phụ trách các công việc hành chính.