Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tính cách thân thiện, cởi mở, khả năng ngoại giao tốt.
  • 8:00 Am - 17:00 Pm - Monday - Fri (Thứ 7 đi làm theo lịch nhà máy, thường sẽ nghỉ cách tuần và thứ 7 chỉ…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Kỹ năng máy tính tốt (Word, Excel ..).
  • Trả lời và chuyển cuộc gọi điện thoại.
  • Nhận, gửi và gửi thư, tài liệu, mẫu.
  • Kiểm soát thời gian vào / ra.
» Create your CV - It only takes a few seconds