Máy Tính jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Thành phố Hồ Chí Minh (undo) Công ty TNHH một thành viên Wacontre (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 48 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • (bắt buộc kinh nghiệm thiết kế máy tự động, nếu chỉ có kinh nghiệm đối với máy bán tự động cũng chưa phù hợp).
 • Bàn bạc với team và nhóm trưởng để thực hiện.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế ra máy móc sản xuất công nghiệp mà khách hàng yêu cầu, kiểm tra giá cả để ước lượng, tính toán xem khả thi không, bàn bạc với team và nhóm trưởng để…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhảy size trên máy tính, chỉnh sửa sơ đồ.
 • Đi sơ đồ vi tính, thiết kế và làm rập.
 • Đọc và triển khai tài liệu kỹ thuật may mặc.
 • Quà vào các ngày lễ.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế ra máy móc sản xuất công nghiệp mà khách hàng yêu cầu, kiểm tra giá cả để ước lượng, tính toán xem khả thi không, bàn bạc với team và nhóm trưởng để…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tạo thư hướng dẫn cho người gửi hàng, bao gồm xác nhận đặt vé máy bay & gửi đến Ops.
 • Nhận đặt chỗ từ các nhà máy, kiểm tra với Người nhận hàng / UPS để phê…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhảy size trên máy tính, chỉnh sửa sơ đồ.
 • Đi sơ đồ vi tính, thiết kế và làm rập.
 • Đọc và triển khai tài liệu kỹ thuật may mặc.
 • Thương lượng tùy vào năng lực.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhảy size trên máy tính, chỉnh sửa sơ đồ.
 • Đi sơ đồ vi tính, thiết kế và làm rập.
 • + Thời gian làm việc:
 • T2-T7:8:00-17:00 (1 tháng được nghỉ 1 ngày thứ Bảy ).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Di chuyển đến nhà máy mỗi ngày.
 • Sẵn sàng di chuyển, công tác thường xuyên (hầu như di chuyển đến các nhà máy mỗi ngày).
 • + Thời gian làm việc:
 • + Mô tả công việc:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Deploy new product technology, issue operation manuals, instruct production line to run new products, follow the production plan to ensure smooth operations.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Di chuyển đến nhà máy mỗi ngày.
 • Sẵn sàng di chuyển, công tác thường xuyên (hầu như di chuyển đến các nhà máy mỗi ngày).
 • Viết báo cáo cho khách hàng Nhật.