Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Biết sử dụng máy vi tính (Cơ bản).
 • Thiết bị hỗ trợ công việc được trang bị sẵn (Máy tính, điện thoại, microphone,...).
 • Được đào tạo chi tiết, đảm bảo nghiệp vụ:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc tại văn phòng, trên hệ thống máy tính của công ty.
 • Trực line điện thoại của Đài Vinaphone tiếp nhận các cuộc gọi đến từ khách hàng và hỗ trợ khách hàng…
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Biết sử dụng máy vi tính (Cơ bản).
 • Thiết bị hỗ trợ công việc được trang bị sẵn (Máy tính, điện thoại, microphone,...).
 • Được đào tạo chi tiết, đảm bảo nghiệp vụ:
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Biết sử dụng máy tính.
 • Gọi ra trên hệ thống điện thoại máy tính được cấp.
 • Lấy data khách hàng quan tâm sản phẩm trên hệ thống có sẵn của công ty.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Biết sử dụng máy vi tính (Cơ bản).
 • Thiết bị hỗ trợ công việc được trang bị sẵn (Máy tính, điện thoại, microphone,...).
 • Được đào tạo chi tiết, đảm bảo nghiệp vụ:
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Vi tính văn phòng cơ bản.
 • Thiết bị hỗ trợ công việc được trang bị sẵn (Máy tính, điện thoại, microphone,...).
 • Tư vấn qua điện thoại trên danh sách khách hàng có…
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily applyUrgently hiring
 • Được trang bị máy tính, điện thoại.
 • Liên hệ khách hàng qua phone, nhắc nhở khách thanh toán phí định kỳ đúng hạn để không bị đánh phí.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Biết sử dụng máy vi tính (Cơ bản).
 • Có sẵn, không cần tìm kiếm nguồn khách hàng.
 • Sữa Abbott Pediasure / Abbott Grow Hươu cao cổ.
 • Đảm bảo lương cơ bản.
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ9.750.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Biết sử dụng máy vi tính (Cơ bản).
 • Thiết bị hỗ trợ công việc được trang bị sẵn (Máy tính, điện thoại, microphone,...).
 • Được đào tạo chi tiết, đảm bảo nghiệp vụ:
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Biết sử dụng máy vi tính (Cơ bản).
 • Thiết bị hỗ trợ công việc được trang bị sẵn (Máy tính, điện thoại, microphone,...).
 • Được đào tạo chi tiết, đảm bảo nghiệp vụ: