Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 213 jobs
 • Nắm vững kỹ năng máy tính, bao gồm cả Microsoft Word, Excel, Outlook và PowerPoint.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm trong việc điều hành và quản lý trung tâm mua hộ…
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Gọi điện, tư vấn chốt đơn hàng theo DATA khách hàng có sẵn.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Gọi điện, tư vấn chốt đơn hàng theo DATA khách hàng có sẵn.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • �Được hỗ trợ máy tính - công cụ làm việc.
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng sử dụng dịch vụ di động VIETTEL.
 • �Được đào tạo nghề miễn phí.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Gọi điện, tư vấn chốt đơn hàng theo DATA khách hàng có sẵn.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • �Được hỗ trợ máy tính - công cụ làm việc.
 • �Vị trí nhân viên CSKH VIETTEL;
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng sử dụng dịch vụ di động VIETTEL.
 • �Được hỗ trợ máy tính - công cụ làm việc.
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng sử dụng dịch vụ di động VIETTEL.
 • �Được đào tạo nghề miễn phí.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi tư vấn khóa học theo danh sách CÓSẴN.
 • 6.520.000 + % hoa hồng + KPI.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi tư vấn khóa học theo danh sách CÓSẴN.
 • 6.520.000đ + % hoa hồng + KPI.
 • Được công ty cung cấp máy tính, điện thoại và data khách hàng.
 • Thực hiện cuộc gọi tư vấn khóa học theo danh sách CÓSẴN.
 • Lương cứng nhân sự mới: