Create your CV - It only takes a few seconds

Máy Tính jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên kế toán tổng hợp

Hưng Yên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nhập kho.
  • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, vi tính văn phòng.
  • Kể từ khi thành lập năm 2008, trong 11 năm qua, Minh…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email