Create your CV - It only takes a few seconds

Lp & Associates' Client Global Pharmaceutical Company jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Medical Representative (40 vacancies in HCMC- ETC Channel)

LP & Associates' client - Global Pharmaceutical Co...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ.
  • Tốt nghiệp Đại học lĩnh vực Y/Dược.

Product Manager (Oesteporosis) - ETC channel

LP & Associates' client - Global Pharmaceutical Co...
Thành phố Hồ Chí Minh
  •  At least 3 years’ experience in pharmaceutical marketing,.
  •  Creates and delivers operational plans appropriate to life cycle of brand to optimize return for…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email