Liên Doanh Vina-bat jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
LIÊN DOANH VINA-BAT
Thành phố Hồ Chí Minh
3.000.000 - VNĐ5.000.000 VNĐ một tháng
  • Phối hợp với các bên liên quan chủ chốt như Trưởng nhóm Sản xuất / Nhân viên Kỹ thuật… để tập hợp các báo cáo.
  • Dịch các tài liệu kỹ thuật sang tiếng Việt.
LIÊN DOANH VINA-BAT
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Báo cáo dữ liệu liên quan đến hiệu suất sản xuất cho SMD Manager để làm báo cáo hàng tháng.
  • Phối hợp và thực thi các quy trình an toàn, quy định và sáng kiến…
LIÊN DOANH VINA-BAT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia hỗ trợ các dự án liên quan đến kỹ thuật sản xuất để cải tiến hiệu suất máy, khuôn viên làm việc, an toàn, chất lượng sản phẩm ...
LIÊN DOANH VINA-BAT
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Để xuất các sáng kiến về “Cải tiến liên tục” cho phòng ban.
  • Hỗ trợ hiệu quả về mặt kỹ thuật và hỗ trợ Cấp trên trực tiếp để đảm bảo máy móc sản xuất ở trong…
» Create your CV - It only takes a few seconds