Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 74 jobs
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Thực hiện dịch thuật (dịch nói và dịch viết) cho các cuộc họp, các tài liệu theo yêu cầu của quản lý vàcông việcđược giao.
 • Bảo hiểm theo quy định.
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Purchasing & Material Assistant - Nhân…
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Business Support/ Public Affair…
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Đảm bảo chất lượng sản xuất.
 • Kiểm soát và kiểm tra về 5S và an toàn.
 • Cải thiện hoạt động cho CR.
 • Có khả năng làm việc nhóm với đồng nghiệp về an toàn, chất…
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Phiên dịch cho quản lý người Hàn Quốc.
 • Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu.
 • Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc được giao.
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Build up and manage material supply based on production plan & inventory.
 • Manage vendor's capacity and quality.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Production Part Leader - Trưởng Phòng…
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Thực hiện dịch thuật (dịch nói và dịch viết) cho các cuộc họp, các tài liệu theo yêu cầu của giám đốc và công việc được giao.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm QA Engineer - Kỹ Sư Kiểm Soát…
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Accounting Assistant/…