Lg Display Việt Nam jobs in Hải Phòng

Sort by: relevance - date
Page 3 of 66 jobs
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Đảm bảo chất lượng sản xuất.
 • Kiểm soát và kiểm tra về 5S và an toàn.
 • Cải thiện hoạt động cho CR.
 • Có khả năng làm việc nhóm với đồng nghiệp về an toàn, chất…
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Ability in leading and managing engineering.
 • Follow up new project progress, check event status pOLED circuit.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Design engineering solutions for circuit parts based on estabalished engineering principles and in accordance with development technology.
Nhà Tuyển Dụng Hung Nguyen
Hải Phòng
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.
 • Phỏng vấn trực tiếp từ thứ 2 đến thứ 7 tại Cổng B công ty LG Display.
 • Nhân viên sản xuất chính thức.
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Be responsible for setup new machine:
 • Commissioning, fab-in, leveling, check I/O wire, pipe in equipments,.....
 • Know about operate, maintenance, repairing....
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Customer Service Part Leader…
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Accounting Assistant/…
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Hải Phòng
 • Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Hôm qua # Bạn đang xem tin việc làm QA Engineer - Kỹ Sư Kiểm Soát…
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Be responsible for setup new machine:
 • Commissioning, fab-in, leveling, check I/O wire, pipe in equipments,.....
 • Know about operate, maintenance, repairing....
LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
Hải Phòng
 • Ensure product get quality standard.
 • 5S and safety partrol, control and track worker implement.
 • Ability cooperate wuth co-worker in area of safety, quality,…