Lefami Investment Co.,ltd jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: DIGI-TEXX VIETNAM LTD (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 40 jobs
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm 1.500 KTV Xử Lý Dữ Liệu_Part time_Tại nhà (HCM) trong ngành Thư ký / Hành chánh, Khác, Mới tốt nghiệp / Thực tập được…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Quality Controller trong ngành CNTT - Phần mềm, Quản lý chất lượng (QA / QC) được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 12 bởi DIGI-TEXX…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chief Technology Officer trong ngành CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 12…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Không nợ xấu tại các công ty tài chính, ngân hàng.
 • Có thể làm tăng ca theo yêu cầu dự án (được trả lương tăng ca theo Luật quy định + phụ cấp tăng ca).
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 19 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Front - End Developer (Fulltime) trong ngành CNTT - Phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 1, Hồ Chí Minh ,…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Front - End Developer trong ngành CNTT - Phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 1, Hồ Chí Minh , Quận 12 bởi…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Project Manager trong ngành Ngân hàng / Chứng khoán được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 12 bởi DIGI-TEXX VIETNAM LTD.
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Data Analyst trong ngành CNTT - Phần mềm, Mới tốt nghiệp / Thực tập được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 12 bởi DIGI-TEXX VIETNAM…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Database Administrator trong ngành CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 12 bởi DIGI-TEXX…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Software Engineer trong ngành CNTT - Phần mềm được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 12 bởi DIGI-TEXX VIETNAM LTD..