Create your CV - It only takes a few seconds

Lefami Investment Co.,ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Coordinate with responsible functions to prepare investment proposal, evaluate and control cost & benefit and ROI.
 • Hồ Chí Minh Mức lương:
 • Việc làm mới cập nhật:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.
 • # Bạn đang xem tin việc làm TRANSPORT SUPERVISOR (GIÁM SÁT VẬN TẢI, BÌNH DƯƠNG) trong ngành Vận chuyển / Giao thông / Kho…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.
 • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm HR Assistant/ Intern trong ngành Thư ký / Hành chánh, Nhân sự được tuyển dụng tại Hồ…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • DHL SUPPLY CHAIN (VIETNAM) LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Transport Sourcing Manager trong ngành Vận chuyển/Giao nhận, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận, Kho vận được…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Field Sales Executive trong ngành Bán hàng / Kinh doanh,, Tư vấn,, Dịch vụ khách hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi DHL-VNPT…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.
 • Ưu tiên các bạn nữ kinh nghiệm làm trong lĩnh vực kho vận.
 • # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN NHẬP DỮ LIỆU (HỒ CHÍ MINH)…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Telesales Manager trong ngành Bán hàng / Kinh doanh,, Tư vấn,, Ngân hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi DHL-VNPT Express Ltd..
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Pricing Executive trong ngành được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi DHL-VNPT Express Ltd.
 • Hồ Chí Minh Kinh nghiệm:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • DHL SUPPLY CHAIN (VIETNAM) LTD.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Key Account Manager trong ngành Vận chuyển/Giao nhận, Kho vận được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Field Sales Excutive trong ngành Bán hàng / Kinh doanh,, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận,, Ngành khác được tuyển dụng…
Overall, how relevant are these jobs?