Lavifood jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 74 jobs
Lavifood
Hải Phòng
 • Tổ chức hội thảo, tìm kiếm nông dân liên kết, phát triển vùng trồng.
 • Triển khai các hợp đồng bao tiêu nông sản với nông dân.
 • Các công việc được giao khác.
Lavifood
Long An
 • Tổ chức công việc Kế toán của Công ty;
 • Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn tài sản, tài chính, nguồn nhân lực trong Công ty.
 • Nhà văn hóa quận 11, TP.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng trong địa bàn.
 • Quản lý khách hàng hiện có, phát triển khách hàng mới trong khu vực được phân công.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ công tác ngoại giao cho Tổng Giám đốc.
 • Liên hệ với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước để sắp xếp lịch họp, lịch hẹn và chuẩn bị tài liệu liên…
Lavifood
Hưng Yên
12.000.000 VNĐ một năm
 • Lập kế hoạch thực thi các chiến lược, mục tiêu kinh doanh giao phó.
 • Tồ chức nguồn lực thực hiện nhiệm vụ;
 • Đánh giá hoạt động của NPP và đội ngũ nhân sự -> có…
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Coordinate & Prepare annual budget and forecasts for the factories.
 • Prepare the costing budget for factories by Categories/Lines, SKUs.
 • Toàn thời gian cố định.
Lavifood
Tây Ninh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập dữ liệu các chuyền lên hệ thống SAP/ Enter data of lines on SAP system.
 • Cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thêm các quy trình, tiêu chuẩn, bán thành phẩm của sản…
Lavifood
Bình Dương
 • Quản lý hoạt động bán hàng và nhà phân phối ở khu vực được giao.
 • Đảm bảo sản phẩm được bao phủ và phân phối đúng quy định.
 • Phối hợp triển khai chương trình DMS.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ và các hệ điều hành, ứng dụng Non-SAP hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn.
 • Bảo hiểm theo quy định.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện tài trợ cho các hoạt động của ngành nông nghiệp hoặc các sự kiện uy tín có ảnh hưởng tích cực đến các đối tượng truyền thông…