Lavifood jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 62 jobs
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập yêu cầu cụ thể cho từng dự án, làm việc với nhà thầu , lập khái toán cho cơ sở hạ tầng :
 • Điện, steam, khí nén , hệ thống lạnh XLNT, ….
 • Luôn tư duy tích cực.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện tài trợ cho các hoạt động của ngành nông nghiệp hoặc các sự kiện uy tín có ảnh hưởng tích cực đến các đối tượng truyền thông…
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng trong địa bàn.
 • Quản lý khách hàng hiện có, phát triển khách hàng mới trong khu vực được phân công.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng nhà cung cấp và thu mua trái cây tươi tại vùng nguyên liệu phụ trách tại ĐBSCL hoặc Miền Đông hay Tây Nguyên (Thanh long, xoài, chuối, sầu riêng, mít,…
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ trong việc phát triển nhãn hiệu và tìm hiểu nhu cầu NTD, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu và phù hơp đinh vị nhãn hiệu.
 • Có khả năng trình bày tốt.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp pháp các thông tin về khách hàng từ lực lượng bán hàng chuyển về trước khi chuyển đến các bộ phận liên quan thực hiện hợp đồng.
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ công tác ngoại giao cho Tổng Giám đốc.
 • Liên hệ với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước để sắp xếp lịch họp, lịch hẹn và chuẩn bị tài liệu liên…
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ công tác ngoại giao cho Tổng Giám đốc.
 • Liên hệ với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước để sắp xếp lịch họp, lịch hẹn và chuẩn bị tài liệu liên…
Lavifood
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện lấy mẫu, kiểm tra và đánh giá chất lượng vi sinh nguyên liệu nhập, bán thành phẩm, thành phẩm theo đúng quy định ban hành.
 • Toàn thời gian cố định.
Lavifood
Hưng Yên
12.000.000 VNĐ một năm
 • Lập kế hoạch thực thi các chiến lược, mục tiêu kinh doanh giao phó.
 • Tồ chức nguồn lực thực hiện nhiệm vụ;
 • Đánh giá hoạt động của NPP và đội ngũ nhân sự -> có…
Overall, how relevant are these jobs?