Create your CV - It only takes a few seconds

Lao Động Phổ Thông jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

Hcm_Nhân Viên Văn Phòng Trực Hotline Tập Đoàn Viettel

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Hcm_Nhân Viên Văn Phòng Trực Hotline Tập Đoàn Viettel trong ngành Lao động phổ thông, Sinh viên làm thêm, Tư vấn/ Chăm sóc khách…

Nhân Viên Tư Vấn Viettel

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tư Vấn Viettel trong ngành Lao động phổ thông, Môi trường, Ngân hàng/ Tài Chính được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Công…

Nhân Viên Tư Vấn Viettel Hồ Chí Minh

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tư Vấn Viettel Hồ Chí Minh trong ngành Lao động phổ thông, Môi trường, Ngân hàng/ Tài Chính được tuyển dụng tại Hồ Chí…

[HCM]Nhân Viên Trực Tổng Đài - Thời Gian Linh Động- Tốt Nghi...

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm [HCM]Nhân Viên Trực Tổng Đài - Thời Gian Linh Động- Tốt Nghiệp Thpt trong ngành Dịch vụ, Lao động phổ thông, Sinh viên làm thêm được…

Nhân Viên CSKH Viettel Quận Tân Bình Tphcm

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên CSKH Viettel Quận Tân Bình Tphcm trong ngành Hành chính - Văn phòng, Lao động phổ thông, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng được…

Nhân Viên CSKH Viettel Làm Tại Khu Vực Quận Tân Bình

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên CSKH Viettel Làm Tại Khu Vực Quận Tân Bình trong ngành Freelance, Lao động phổ thông, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng được…

Nhân Viên Tư Vấn Giải Quyết Thắc Mắc Khách Hàng Viettel Tại...

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tư Vấn Giải Quyết Thắc Mắc Khách Hàng Viettel Tại HCM trong ngành Dịch vụ, Lao động phổ thông, Sinh viên làm thêm được…

Hcm_Nhân Viên Dịch Vụ Mạng Viettel Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Hcm_Nhân Viên Dịch Vụ Mạng Viettel Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm trong ngành Lao động phổ thông, Promotion Girl/ Boy (PG-PB), Sinh viên…

Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 - Quận Tân Bình - Tp HCM

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 - Quận Tân Bình - Tp HCM trong ngành Freelance, Lao động phổ thông, Tư vấn/ Chăm sóc khách hàng được…

Nhân Viên Trực Tổng Đài Hỗ Trợ Dịch Vụ Viettel Tại Tân Bình_...

7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn, hổ trợ, giải đáp thông tin về lĩnh vực viễn thông di động :
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Trực Tổng Đài Hỗ Trợ Dịch Vụ Viettel Tại Tân Bình_Hcm…
» Create your CV - It only takes a few seconds