Create your CV - It only takes a few seconds

Lao Động Phổ Thông jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thiết lập mối quan hệ tuyển dụng lao động với các trường đại học, với các công ty tuyển dụng, với phòng lao động và thương binh xã hội quận, Sở lao động thương…
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).
 • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về phòng nhân sự công ty để được trao đổi trực tiếp :
 • + Big C Thảo Điền :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).
 • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về phòng nhân sự công ty để được trao đổi trực tiếp :
 • + Big C Thảo Điền :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).
 • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về phòng nhân sự công ty để được trao đổi trực tiếp :
 • + Big C Thảo Điền :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).
 • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về phòng nhân sự công ty để được trao đổi trực tiếp :
 • + Big C Thảo Điền :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).
 • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về phòng nhân sự công ty để được trao đổi trực tiếp :
 • + Big C Thảo Điền :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).
 • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về phòng nhân sự công ty để được trao đổi trực tiếp :
 • + Big C Thảo Điền :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).
 • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về phòng nhân sự công ty để được trao đổi trực tiếp :
 • + Big C Thảo Điền :
BOOKVIECLAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được nghỉ Lễ, Tết, Phép (theo quy định Luật lao động).
 • Mọi thông tin vui lòng liên hệ về phòng nhân sự công ty để được trao đổi trực tiếp :
 • + Big C Thảo Điền :

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds