Create your CV - It only takes a few seconds

Lao Động Phổ Thông jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

nhân viên tổ chức sự kiện tại Quảng Ninh

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viên tổ chức sự kiện tại Kiên Giang

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viên tổ chức sự kiện tại Nha Trang Khánh Hòa

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viên tổ chức sự kiện tại Hà Tĩnh

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viên tổ chức sự kiện tại Huế

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viên tổ chức sự kiện tại Đồng Nai

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viên tổ chức sự kiện tại Quảng Bình

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viên tổ chức sự kiện tại Hà Nội

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viên tổ chức sự kiện tại T.P Hồ Chí Minh

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

nhân viê tổ chức sự kiện tại Đà Nẵng

Viet Green Media
Hà Nội
 • Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động:
 • Thông cho đối tác, khách hàng.
 • Sự kiện truyền thông cho đối tác.
 • Có sẵn các đối tác truyền thông, quảng cáo, tổ chức…

Tuyển gấp 50 Pg tổ chức sự kiện tại Gia Lai, Đắc Lắc

Viet Green Media
Hà Nội
 • Các thông tin liên quan :
 • Được ký hợp đồng lao động và áp dụng Bảo hiểm Y tế + Bảo hiểm Xã hội.
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN PG.
 • Thông tin cá nhân thí sinh như:

Cung ứng Pg, tuyển Pg làm việc trong các siêu thị lớn tại Vi...

Viet Green Media
Hà Nội
 • Các thông tin liên quan :
 • Được ký hợp đồng lao động và áp dụng Bảo hiểm Y tế + Bảo hiểm Xã hội.
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN PG.
 • Thông tin cá nhân thí sinh như:
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email