Create your CV - It only takes a few seconds

Lao Động Phổ Thông jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs

Hà Nội: TLE tuyển dụng Nhân viên Thương mại Quốc tế

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Những thành viên sau khi hết tập sự sẽ được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động, được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp, được cấp phát…

Hà Nội: Tuyển dụng NV Xuất nhập khẩu, NV Công nợ

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Những thành viên sau khi hết tập sự sẽ được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động,.
  • Được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Hà Nội: Tuyển dụng 30 Công nhân Thi công Lắp đặt

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Được hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm Tai nạn, Nghỉ phép, Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động và Quy định của Tập đoàn.
  • Không bị tật về mắt (Cận thị…).

Hà Nội: Tuyển dụng 30 công nhân thi công lắp đặt thang máy,...

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Được hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm Tai nạn, Nghỉ phép, Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động và Quy định của Tập đoàn.
  • Không bị tật về mắt (Cận thị…).

Hà Nội: Tuyển dụng Chỉ huy công trình tại (tháng 10/10/2017)

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Được hưởng các chế độ BHXH, Bảo hiểm Tai nạn, Nghỉ phép, Nghỉ lễ theo quy định của Luật Lao động và Quy định của Tập đoàn.
  • CHỈ HUY CÔNG TRÌNH (02 nam).

Hà Nội: Tuyển dụng 2 Nữ Nhân viên Công nợ

Thang Máy Thiết Bị Thăng Long
Hà Nội
  • Những thành viên sau khi hết tập sự sẽ được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động, được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp, được cấp phát…

We have removed 16 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email