Lao Động Phổ Thông jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 213 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thông tin về lĩnh vực viễn thông di động:
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thông tin về lĩnh vực viễn thông di động:
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thông tin về lĩnh vực viễn thông di động:
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Lao Động Phổ Thông Khác,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thông tin về lĩnh vực viễn thông di động:
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty;
 • 02 ca luân phiên và linh động.
 • 14h30 – 22h30 (hỗ trợ chuyên ca 2).
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty;
 • 02 ca luân phiên và linh động.
 • 14h30 – 22h30 (hỗ trợ chuyên ca 2).
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty;
 • 02 ca luân phiên và linh động.
 • 14h30 – 22h30 (hỗ trợ chuyên ca 2).
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hàng Không/Sân Bay,Lao Động Phổ Thông Khác.
 • Thông báo tới khách hàng khi có lịch bay thay đổi, delay.
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động và quy định của Công ty;
 • 02 ca luân phiên và linh động.
 • 14h30 – 22h30 (hỗ trợ chuyên ca 2).
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Chăm Sóc Khách Hàng,Hàng Không/Sân Bay,Lao Động Phổ Thông Khác.
 • Thông báo tới khách hàng khi có lịch bay thay đổi, delay.
 • LÀM VIỆC TRONG VĂN PHÒNG.