Lao Động Phổ Thông jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs
Hà Nội
 • + Tham gia nghiên cứu thông lệ, đề xuất triển khai các công việc QLRR hoạt động tuân thủ quy định Thông tư 13;
 • Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động.
Hà Nội
 • Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng:
 • (Không áp dụng đối với vị trí Công nghệ thông tin).
 • Sinh viên tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, hệ chính quy, tập…
Hà Nội
 • Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học, bản sao các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có);
 • Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Toán tin, Hệ thống thông…
Hà Nội
 • + Tham gia nghiên cứu thông lệ, đề xuất triển khai các công việc QLRR hoạt động tuân thủ quy định Thông tư 13;
 • Chuyên viên Quản lý rủi ro hoạt động.
Hà Nội
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng vị trí chuyên viên Trung tâm Tác nghiệp Tài trợ thương mại như sau…
Hà Nội
 • Mọi thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng:
 • Hợp đồng lao động, Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm/phân công công tác, Quyết định xếp lương, sổ Bảo hiểm xã…
Hà Nội
 • Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học, bản sao các chứng chỉ về thành tích học tập (nếu có);
 • Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Toán tin, Hệ thống thông…
Hà Nội
 • Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học;
 • MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC:
 • Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin:
 • Xem thông tin chi tiết về đợt tuyển dụng:
 • Tuổi đời không quá 35.
Hà Nội
 • + Bản sao Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học.
 • Các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác phù hợp vị trí dự tuyển (Hợp đồng lao động, Quyết định phân công công…
Hà Nội
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức tuyển dụng bổ sung lao động năm 2014 từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV, cụ thể…