Create your CV - It only takes a few seconds

Lê Nguyễn Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 25 jobs

Nhân Viên Dịch Vụ Cá Nhân [ Thành Phố Thái Bình]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Nhân Viên Dịch Vụ Bán Lẻ [ Thành Phố Thái Bình]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Chủ nhiệm lớp Anh ngữ [ Thành Phố Thái Bình]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Giáo Dục [ Thành Phố Thái Bình]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
9.000.000 - VNĐ11.000.000 VNĐ một tháng
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Giáo Viên Tiếng Anh Dạy Kèm ( Theo Giờ )[Thành Phố Thái Bình...

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Giáo Viên Bổ Trợ Ngữ Pháp Tiếng Anh[Thành Phố Thái Bình]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Trợ giảng Tiếng Anh Fulltime [ Thành Phố Thái Bình ]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Quản lý lớp học tiếng anh [ Thành Phố Thái Bình]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Giáo Viên Tiếng Anh Part-Time[Thành Phố Thái Bình]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…

Giáo Viên Bổ Trợ Tiếng Anh Part-Time[Thành Phố Thái Bình]

Ocean Edu Việt Nam
Thái Bình
150.000 - VNĐ250.000 VNĐ một giờ
 • Tầng 5, số 38 Lợi, TP.
 • Tòa nhà Ocean Edu, 204 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.