Create your CV - It only takes a few seconds

Kotobuki Sea Co., Ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ltd đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm IE/Process Engineer trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Sản xuất / Vận hành…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ltd đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Master Planner trong ngành Sản xuất / Vận hành sản xuất được tuyển dụng tại Hồ…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ltd đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Test Engineer trong ngành Viễn Thông, Điện / Điện tử được tuyển dụng tại Hồ Chí…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ltd đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Production Planner I/II trong ngành Sản xuất / Vận hành sản xuất được tuyển dụng…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ltd đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm ME Engineer trong ngành Điện / Điện tử được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh , Quận 9…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có thể thực hiện hoặc hỗ trợ cài đặt, di chuyển và cài đặt lại thiết bị mới và / hoặc thiết bị hiện có.
 • Có thể thực hiện hoặc hỗ trợ sửa chữa và bảo trì các…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ltd đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm SQE Engineer trong ngành Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí, Điện / Điện tử được tuyển…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có khả năng giải quyết tình huống, tố chất quản lý.
 • Có thể làm việc theo ca.
 • Có kiến thức căn bản về Điện tử.
 • Theo dõi thống kê chất lượng thành phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức tốt về mạch điện tử.
 • Có khả năng sử dụng vi tính (Excel, Word,...).
 • Ltd đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ltd đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm QE Engineer trong ngành Sản xuất / Vận hành sản xuất, Quản lý chất lượng (QA / QC…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds