Create your CV - It only takes a few seconds

Kotobuki Sea Co., Ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 26 jobs
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Quảng Nam
 • Hoi An South Development LTD - CASINO đang cần tuyển số lượng 30 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Officer, Surveillance…
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Quảng Nam
 • Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận Hình thức làm việc:
 • Giờ Làm Việc Làm Theo Ca Cấp bậc:
 • Số Lượng 5 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Việc làm mới cập nhật:
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Quảng Nam
 • Hoi An South Development LTD - CASINO đang cần tuyển số lượng 4 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 Ngày trước # Bạn đang xem tin việc làm Duty Engineer,…
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Ðà Nẵng
 • Quận Hải Châu - Đà Nẵng Mức lương:
 • Mức Thỏa Thuận Hình thức làm việc:
 • Giờ Làm Việc Khác Cấp bậc:
 • Số Lượng 3 MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Main purpose of the Job:
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Quảng Nam
 • Hoi An South Development LTD - CASINO đang cần tuyển số lượng 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Assistant Manager,…
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Quảng Nam
 • Hoi An South Development LTD - CASINO đang cần tuyển số lượng 40 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 16 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Commis 1 (Nhân viên…
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Quảng Nam
 • Hoi An South Development LTD - CASINO đang cần tuyển số lượng 16 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 1 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Executive, VIP…
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Ðà Nẵng
 • Hoi An South Development LTD - CASINO đang cần tuyển số lượng 4 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Guest Services Ambassador, VIP…
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Ðà Nẵng
 • Hoi An South Development LTD - CASINO đang cần tuyển số lượng 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Cashier - Cage Operation team trong…
HOI AN SOUTH DEVELOPMENT LTD - CASINO
Quảng Nam
 • Hoi An South Development LTD - CASINO đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 16 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Assistant Manager, PAS…