Create your CV - It only takes a few seconds

Koikeya Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Tuyển gấp nhân viên đi bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Lã Đắc Ninh
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Koikeya Việt Nam - Nhật Bản.
  • Ngành hàng bim bim nhật.
  • Công ty cần tuyển 1 nhân viên đi bán hàng tại khu vực.
  • > Nội thành 1 người.

Tuyển gấp nhân viên bán hàng

Nhà Tuyển Dụng Lã Đắc Ninh
Hải Phòng
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công ty Koikeya Việt Nam - Nhật Bản.
  • Công ty cần tuyển 1 nhân viên bán hàng khu vực.
  • An lão.Tiên lãng vĩnh bảo.
  • Nội thành 1 người (npp khu hải an).
» Create your CV - It only takes a few seconds