Create your CV - It only takes a few seconds

Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quản Lý Nhà Hàng

TG Food
Đồng Nai
  • Quản lý tốt con số hoạt động kinh doanh P&L / COL / COGs( doanh thu , chi phí , lợi nhuận nhà hàng).
  • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
  • Giá trị dịch vụ tốt nhất .
» Create your CV - It only takes a few seconds