Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 205 jobs
RBOX
Tuy Hòa +9 locations
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
RBOX
Rạch Giá
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
RBOX
Đồng Hới
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
 • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.
 • Được tham gia đào tạo.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm bán hàng.
 • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.
 • Đảm bảo số tiền mặt thu được phải khớp với số liệu…
RBOX
Gò Vấp +1 location
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
RBOX
Phan Thiết
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
RBOX
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
 • Lập báo cáo doanh thu hàng ngày theo yêu cầu của bộ phận kế toán.
 • Được tham gia đào tạo.
RBOX
Đông Hà
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
RBOX
Phủ Lý
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện chăm sóc, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm của VinFast tại các cơ sở kinh doanh theo phân công.
 • kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.