Create your CV - It only takes a few seconds

Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 52 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, các chuyên ngành Tài Chính, Ngân Hàng, Ngoại Thương, Thương mại, Quản Trị Kinh Doanh hoặc tương đương.Thành thạo Tin học…
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng...
 • Phụ trách đóng dấu, công tác văn thư đi đến;
 • Thanh toán chi phí hoạt động thường xuyên của các Phòng/Ban:
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có Ít nhất 02 năm trong lĩnh vực liên quan đến Kinh doanh, môi giới Bất động sản, định giá tài sản.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại P.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh…;
 • Độ tuổi từ 22 đến 28.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhận chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh….
 • Kỹ năng làm việc theo nhóm.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh.