Create your CV - It only takes a few seconds

Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 135 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nhận chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tổng hợp báo cáo số liệu;Theo dõi, đánh giá kết quả kinh doanh của toàn phân khúc và kênh phân phối;Phát triển, xây dựng và tự động hóa các báo cáo quản trị …
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, lao động tiền lương, hành chính văn phòng;
 • CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư;
 • Hà Nội - Phân tích đầu tư - Họ và tên.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng;
 • Tư duy phân tích tốt;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kinh tế, tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
 • Lập kế hoạch và phương án kinh doanh căn cứ theo diễn biến tỷ giá và lãi suất.
 • Hà Nội - KNVTTTC – Họ và tên.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu cầu có kinh nghiệm kiểm soát viên mảng Doanh nghiệp.
 • Tối thiểu có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng và đã có kinh nghiệm vị trí Kiểm soát…