Create your CV - It only takes a few seconds

Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 230 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh….
 • Tuân thủ quy trình, quy định:
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh…;
 • Độ tuổi từ 22 đến 28.
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh….
 • Lập báo cáo định kỳ theo quy định;
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Dự báo, cảnh báo các rủi ro về mặt pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng chính sách, kế hoạch và đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm liên kết của các đơn vị kinh doanh, cán bộ kinh doanh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Có tư duy kinh doanh tốt;
 • Quản lý việc phối hợp với nhóm báo cáo và hỗ trợ kinh doanh triển khai các chương trình đào tạo, hỗ trợ bán sản phẩm dịch vụ hiện có…
Ngân Hàng Quốc Dân
Phú Quốc +4 locations
 • Nhận chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thiết lập, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các TTDN định kỳ theo từng sản phẩm dịch vụ, theo phân khúc khách hàng và theo các chương trình…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nhận chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Bắc Ninh
 • Kinh doanh BĐS, kinh tế, ngân hàng.
 • Thẩm định giá, kinh tế, ngân hàng;
 • Thẩm định/Tái thẩm định TSBĐ và các công việc liên quan đến thẩm định TSBĐ trong phạm vi…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng +4 locations
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh….
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức cơ bản về luật (luật NHNN, luật các TCTD, luật DN, luật TTQT, dân sự, đất đai...), kinh tế, quản trị kinh doanh, nghiệp vụ Ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Ưu tiên các ngành Kinh tế, Luật, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh…;
 • kinh nghiệm làm tín dụng, quản lý tín dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chính sách…