Kinh Doanh jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ngân Hàng Quốc Dân (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 209 jobs
Ngân Hàng Quốc Dân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên, các chuyên ngành Tài Chính, Ngân Hàng, Ngoại Thương, Thương mại, Quản Trị Kinh Doanh hoặc tương đương.Thành thạo Tin học…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Kinh tế, tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh;
 • Lập kế hoạch và phương án kinh doanh căn cứ theo diễn biến tỷ giá và lãi suất.
 • Hà Nội - KNVTTTC – Họ và tên.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ (Money Market):
 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các nghành Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh các trường Kinh…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng +4 locations
 • Nhận chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hải Phòng
 • Nhận chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các…
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng;
 • Tư duy phân tích tốt;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội +1 location
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực, chuyên môn về kinh tế, đầu tư, quản trị kinh doanh, luật, tài chính ngân hàng.
 • Tính liêm khiết/ trung thực.
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Nhận chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính, ngân hàng;
Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Tổng hợp báo cáo số liệu;Theo dõi, đánh giá kết quả kinh doanh của toàn phân khúc và kênh phân phối;Phát triển, xây dựng và tự động hóa các báo cáo quản trị …