Kinh Doanh jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Đồng Nai (undo) NIC's Client (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
NIC's Client
Đồng Nai
 • Giám Đốc Kinh Doanh (FMCG – Kênh GT).
 • Có 3 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý kinh doanh cho các công ty FMCG.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Thiết kế các mục tiêu cho lực lượng kinh doanh.
 • Luôn nắm vững tình hình kinh doanh của công ty.
 • Tổ chức lực lượng kinh doanh tiếp thị năng động và hiệu quả.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Giám Đốc Kinh Doanh Phân Bón - Miền Tây.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở về chuyên môn và 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực kinh doanh.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh – Tiếp Thị (Phân Bón).
 • Thiết kế các mục tiêu cho lực lượng kinh doanh.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Hỗ trợ giám đốc kinh doanh trong việc tổng hợp báo cáo kinh doanh của phòng.
 • Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh trong lĩnh vực Thức ăn gia súc.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích kinh tế vĩ mô.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Phó Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Hóa Học Đặc Biệt - (Phước Thái Đồng Nai).
 • Lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, công nợ , hàng lỗi hàng tháng.
NIC's Client
Đồng Nai
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lĩnh vực hoạt động Sản xuất và kinh doanh Thức ăn Gia súc, Gia cầm, Thủy sản & Con giống.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm chỉ huy trưởng.
 • Vị trí Trưởng Bộ Phận.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Thiết kế các mục tiêu cho lực lượng kinh doanh.
 • Luôn nắm vững tình hình kinh doanh của công ty.
NIC's Client
Đồng Nai
 • Biên tập và phân tích thông tin tài chính để chuẩn bị cho các dữ liệu vào sổ cái, các tài khoản, các hạng mục chi phí và các văn bản giao dịch kinh doanh.