Kinh Doanh jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Ky Nguyen Vang Consultants (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 256 jobs
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đầu mối thiết lập các mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh của VPG.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế và quản trị…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công tác phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc kinh doanh, hiệu quả kinh doanh chung của Công ty.
 • Lập kế hoạch phát triển khách hàng mới.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To drive recruitment function and agenda for attracting, selecting and retaining talents in meeting human capital requirements of MM Mega Market Vietnam,…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm 03 năm trở lên kinh doanh về Hệ thống lạnh trung tâm hoặc các ngành nghề tương đương.
 • Quản lý, điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Strategic planning and business development.
 • Develop of business strategies in the management region (Retail and others channel);
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Đồng Nai +1 location
 • Site check, work with Construction team, Estate Management team to ensure the handover units are ready for handover.
 • Provide training to handover staff.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • kinh nghiệm quản lý kinh doanh ít nhất 3 năm trở lên và.
 • Ít nhất 01 năm trong quản lý kinh doanh bất động sản.
 • Toàn thời gian cố định.
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • To be responsible for protection and enhancement of the good reputation and image of the corporate in.
 • Execute the PACS strategy and plan in the assigned region…
Ky Nguyen Vang Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Daily working with farmers/suppliers of export items to instruct/consult/control them to follow quality standard, the consultant points as below:
Ky Nguyen Vang Consultants
Long An +2 locations
 • Kinh doanh, kho bãi, Nhân sự, tổng vụ, kế toán, tài chính....
 • Đi kinh doanh, đi công tác (2 tháng 1 lần).
 • Kinh nghiệm làm việc, tạo mối quan hệ tốt với các cơ…