Create your CV - It only takes a few seconds

Kinh Doanh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
HD Bank
Đồng Nai
 • Ưu tiên tốt nghiệp ngành Luật, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,...
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.
 • Hồ sơ nguồn trả nợ;
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm;
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán ...hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Kiến thức & kinh nghiệm làm việc.
 • Tự tin và sáng tạo.
HD Bank
Đồng Nai
 • Kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính).
 • Kiến thức và kinh nghiệm làm việc:
 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng…
HD Bank
Đồng Nai
 • Bạn yêu thích công việc kinh doanh?
 • Hãy ứng tuyển ngay Trợ lý quan hệ khách hàng Doanh nghiệp.
 • Vừa có kinh nghiệm lại vừa có lương $$$.
 • Bạn chấp nhận thử thách?
HD Bank
Đồng Nai
 • Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
 • Ưu tiên có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Giao dịch viên…
HD Bank
Đồng Nai
 • Linh hoạt, uyển chuyển trong hoạt động bán hàng để hoàn thành mục tiêu kinh doanh (KPI).
 • Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của Ngân…
HD BANK
Đồng Nai
 • Bạn yêu thích công việc kinh doanh?
 • Yêu cầu kinh nghiệm chưa có.
 • Hãy ứng tuyển ngay Trợ lý quan hệ khách hàng Doanh nghiệp.
 • Vừa có kinh nghiệm lại vừa có lương.
HD Bank
Đồng Nai
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm bán hàng (ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính).
 • Kiến thức và Kinh nghiệm làm việc:
 • Thu thập hồ sơ tín dụng;
HD Bank
Đồng Nai
 • Linh hoạt, uyển chuyển trong hoạt động bán hàng để hoàn thành mục tiêu kinh doanh (KPI).
 • Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, các quy định của…